Data Responder dla otwartych danych

Zrealizowaliśmy wymianę danych między systemem automatycznego odpytywania o dane Data Responder oraz portalem otwartych danych miejskich CKAN.

Data Responder umożliwia cykliczne odpytywanie wyznaczonej osoby/osób o konkretne dane, regularnie w wyznaczonych okresach. Scenariusz odpytywania ponawia pytania w przypadku przekroczenia terminów. Następnie dedykowany konektor programowy, poprzez API Data Respondera, udostępnia zgromadzone dane w ustandaryzowanym formacie rekomendowanym dla źródeł danych miejskich.

Ponieważ Data Responder odpytuje o dane drogą e-mailową, nie ma potrzeby, żeby wyznaczona osoba logowała się i obsługiwała konto na portalu otwartych danych. Wystarczy, że odpowiedzalny za dane „dostawca danych” wypełni podesłany w e-mailu formularz. Weryfikacją wpisów, standaryzacją formatów i chronologicznym porządkowaniem danych zajmuje się automatycznie Data Responder.

Przykład: comiesięczne dane o liczbie rejestracji pojazdów

W Data Responder należy graficznie ułożyć formularz z odpowiednimi polami:

Ustawić cykliczne odpytywanie na „comiesięczne”:

Włączyć dostęp do API:

Dostawcy danych otrzymują cyklicznie e-mailem formularz do wypełnienia:

Dane gromadzone przez system odpytywania są dostępne przez Data Responder API np. w formacie CSV:

http://sample.dataresponder.com/api/5bc7b636-873d-4aa8-bc9b-4edb517e3d16/datasets/a1291212-8132-11b9-3674-e32be1bca776/

"object_id";"contact_name";"fill_author";"fill_responsible";"fill_dtime";"data_status";"campaign_id";"time_id";"verification_status";"samochody_specjalne";"motorowery";"motocykle";"ciagniki";"samochody_ciezarowe";"autobusy_trolejbusy";"samochody_osobowe";"$contact";"$zup"
"WYDZIAL_KOMUNIKACJI";"WYDZIAL_KOMUNIKACJI";"WYDZIAL_KOMUNIKACJI";"";"2019-07-01T00:00:00.000Z";"VALID";"2019-07-01";"2019-07-01";"AUTOCHECKED";"78";"66";"7";"25";"25";"4";"3";"WYDZIAL_KOMUNIKACJI";""

A dedykowany konektor programowy zamienia go na oczekiwany format otwartych danych:

http://monalisa.gdynia.pl/exchange/rejestracje/

"day","samochody_specjalne","motorowery","motocykle","ciagniki","samochody_ciezarowe","autobusy_trolejbusy","samochody_osobowe"
"2019-07-01","78";"66";"7";"25";"25";"4";"3"

Portal otwartych danych poprawnie pokazuje dane:

I wizualizuje w postaci uproszczonych wykresów: