Portal danych oświatowych

Aplikacja eGIO do gromadzenia i wizualizacji danych dotyczących miejskich jednostek oświatowych.

https://edukacja.gdynia.pl/portal/