CitiIQ score – pomiar zdrowia i szczęścia mieszkańców

CitiIQ to narzędzie diagnostyczne, które mierzy infrastrukturę społeczną, środowiskową i gospodarczą miasta.

Rozwiązanie stworzone przez kanadyjską firmę CitiIQ ocenia miasto na podstawie 35 obszarów zainteresowań w ramach 5 wymiarów, W oparciu o ponad 120 wskaźników, algorytm CitiIQ normalizuje wyniki i poprzez nieliniową agregację zapewnia wymierny, porównywalny obraz każdego miasta jako całości. Priorytetowe wymiary, zorganizowane na kształt piramidy inspirowanej hierarchią ludzkich potrzeb Abrahama Masłowa, to:

Przyszłość
Aktywność
Możliwości
Konkurencyjność
Podstawowe potrzeby

Więcej:
https://www.citiiq.com