Dojrzałość otwartych danych w Europie

Badanie dojrzałości otwartych danych służy za punkt odniesienia osiągniętego rozwoju w dziedzinie otwartych danych w Europie. Ocenia dojrzałość według czterech kryteriów: polityka, portal. oddziaływanie i jakość.

Więcej:
https://www.europeandataportal.eu/pl/dashboard/2020

Pobierz raport:
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n6_2020.pdf