Happy City Index

Happy City Index to wskaźnik opracowany przez Instytut Jakości Życia. Kluczowym obszarem badawczym Instytutu jest człowiek, rozumiany jako mieszkaniec, pracownik, rodzic, dziecko i członek społeczności.

Procedura pomiarowa wyróżnia, a tym samym ocenia miasta w 24 różnych obszarach aktywności, podzielonych na 5 kluczowych kategorii:
Obywatele (system edukacji, kompetencje cyfrowe, przyjazne rozwiązania dla wszystkich grup społecznych, inkluzja społeczna, zasoby kultury i bibliotek)
Zarządzanie (otwartość i wiedza, usługi cyfrowe, strategia i wizja)
Środowisko (gospodarowanie zasobami naturalnymi, gospodarowanie odpadami i ściekami, tereny zielone, zanieczyszczenie powietrza)
Gospodarka (Produkt Krajowy Brutto (PKB), produktywność, innowacyjność i kreatywność, przedsiębiorczość, elastyczność rynku pracy, poziom bezrobocia, technologia, lokalizacja międzynarodowych firm, współpraca i wymiana wiedzy)
Mobilność (inteligentne systemy transportowe, aplikacje mobilne, przyjazne systemy e-płatności, komunikacja krajowa i międzynarodowa, bezpieczeństwo, multimodalny charakter transportu publicznego, otwarte dane)


Miasta objęte rankingiem są podzielone na trzy grupy: miasta złote, srebrne i brązowe.

Więcej:
https://www.happy-city-index.com/