Indirect access

Artykuł z cyklu „a nie mówiłem”​, czyli SAP pozywa klienta za indirect access. I wygrywa.

https://www.linkedin.com/pulse/artyku%C5%82-z-cyklu-nie-m%C3%B3wi%C5%82em-czyli-sap-pozywa-klienta-za-marcin-maruta/?articleId=6242441856333025280