Jakość życia w europejskich miastach

Które miasto jest najczystsze lub najbezpieczniejsze? W jakim mieście łatwo jest znaleźć pracę lub dom? Które miasto ma najlepszy transport publiczny lub jakość powietrza? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć w najnowszym Raporcie o jakości życia w europejskich miastach 2020. Raport ten podsumowuje wyniki 5-go badania miast europejskich, które obejmowało 83 miasta i zostało przeprowadzone w 2019 roku.

Badanie obejmuje 27 wskaźników podzielonych na 8 kategorii:

Ogólna satysfakcja

 • zadowolenie z życia w mieście
 • warunki życia dla mieszkańców

Usługi i udogodnienia

 • obiekty kulturalne
 • obiekty sportowe
 • tereny zielone
 • przestrzeń publiczna
 • opieka zdrowotna

Środowisko

 • jakość powietrza
 • czystość
 • poziom hałasu

Aspekty ekonomiczne

 • sytuacja finansowa gospodarstwa domowego
 • łatwość w znalezieniu pracy
 • ceny mieszkań

Transport publiczny

 • zadowolenie z publicznego transportu
 • zadowolenie z ceny biletów
 • częstotliwość kursów
 • potrzeba korzystania z publicznego transportu

Miasto inkluzywne

 • miasto przyjazne rodzinom z dziećmi
 • miasto przyjazne osobom starszym
 • miasto przyjazne imigrantom
 • miasto przyjazne osobom homoseksualnym

Lokalna administracja publiczna

 • łatwy dostęp do usług online
 • czas rozpatrywania wniosków

Przestępczość i bezpieczeństwo

 • bezpieczeństwo spacerów po zmroku
 • bezpieczeństwo w transporcie publicznym
 • bezpieczeństwo przed kradzieżą
 • brak korupcji w administracji publicznej

Więcej:
https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/information/maps/quality_of_life

Raport:
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/qol2020/quality_life_european_cities_en.pdf