Otwarte dane dla sztucznej inteligencji

UNESCO opublikowało wytyczne dotyczące tematu otwartych danych w kontekście sztucznej inteligencji.

Celem niniejszych wytycznych jest uświadomienie państwom członkowskim wartości otwartych danych. Określają również konkretne kroki, które państwa członkowskie mogą podjąć, aby otworzyć swoje dane. Ta praca jest kontynuacją Zalecenia UNESCO w sprawie etyki sztucznej inteligencji.

Więcej:
https://www.unesco.org/en/articles/open-data-ai-what-now

Pobierz:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385841