Otwarte Dane. Techniki racjonalnego klasyfikowania i udostępniania

W poradniku „Otwarte Dane. Techniki racjonalnego klasyfikowania i udostępniania” omówione zostały techniczne aspekty otwierania danych oraz techniki w ich klasyfikacji i udostępnianiu. Poradnik obejmuje m.in. praktyczne wskazówki dotyczące inwentaryzacji danych, ukazanie roli metadanych w jakości udostępnianych danych publicznych oraz dobre praktyki w ich wizualizacji w portalu otwartych danych, tak aby były przystępne i zrozumiałe dla przeciętnego użytkownika.

Więcej:
https://urbanlab.net/publikacja/otwarte-dane-techniki-racjonalnego-klasyfikowania-i-udostepniania