Otwieranie danych – Podręcznik dobrych praktyk

Pobierz:

https://dane.gov.pl/media/ckeditor/2018/11/22/otwieranie-danych-podrecznik-dobrych-praktyk.pdf