Pigeon Air Patrol

Innowacyjny sposób monitorowania zanieczyszczenia powietrza w Londynie. Gołębie wraz z niewielkimi plecakami zawierającymi czujniki, które mierzą stężenie dwutlenku siarki i innych substancji zanieczyszczających.