Warsztaty dot. otwierania danych publicznych

Prezentacja e-GIO podczas warsztatu dot. otwierania danych publicznych zorganizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w Gdańskim Centrum Informatycznym.

No alt text provided for this image
No alt text provided for this image
No alt text provided for this image