Konferencja – The Future is Data. Przyszłość to dane

Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń na temat otwierania danych, promocja ich potencjału oraz zachęcenie do ich wykorzystywania w innowacyjnych produktach i usługach. Konferencja skierowana była do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych ekspertów.

Więcej informacji:
https://thefutureisdata.pl