Liczniki rowerowe

W Gdyni działają liczniki na ścieżkach rowerowych.

Oficjalna strona:
https://www.zdiz.gdynia.pl/liczniki-rowerowe/

Zbiory danych:
http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset?q=liczników+rowerowych