Mierniki jakości powietrza

W Gdyni działają mierniki jakości powietrza. Miejsca, w których zostały zainstalowane, zostały uzgodnione z mieszkańcami.

Zobacz więcej:
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/juz-dziala-10-dodatkowych-miernikow-jakosci-powietrza,526895

Aplikacja:
http://powietrze.gdynia.pl/