Niezależne aplikacje GTFS

Zaczęły powstawać niezależne aplikacje wykorzystujące API z danymi o transporcie miejskim GTFS

https://przyjazdy.pl/

Zbiory danych:
http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset?tags=GTFS

Specyfikacja General Transit Feed Specification (GTFS):
https://developers.google.com/transit/gtfs/reference/