Niezależne aplikacje TRISTAR

Zaczęły powstawać niezależne aplikacje związane z projektem TRISTAR, czyli Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem w Gdyni, Gdańsku i Sopocie

https://kodujdlapolski.pl/projects/tristar-eye/
http://tristareye.kodujdlapolski.pl/

Zbiory danych:
http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset?tags=TRISTAR
Oficjalna aplikacja:
https://www.tristar.gdynia.pl