Obrazy z kamer Tristar

Żeby pobrać obraz z wybranej kamery Tristar można wykorzystać nastepujące zbiory otwartych danych:

1. Zbiór danych: 
Lista dostępnych kamer:
http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset/lista-dostepnych-kamer

2. Zasób JSON:
http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset/lista-dostepnych-kamer/resource/098b4b6a-943e-45a4-b49d-0b3e3cf5a3e8

3. API dostawcy:
http://api.zdiz.gdynia.pl/ri/rest/cameras

Wybieramy przykładową kamerę o id=11006:

4. Wpis dla id=11006: 

{"id":11006,"name":"Morska - Kwiatkowskiego", "location":{"type":"Point","crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"coordinates":[18.488641,54.533152]},"lastUpdate":"2018-09-01 01:20:00"}

5. Punkty geograficzne położenia (coordinates) naniesione na mapę:

6. Zbiór danych: 
Lista obrazów dla wybranej kamery:
http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset/lista-obrazow-dla-wybranej-kamery

7. Zasób JSON:
http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset/lista-obrazow-dla-wybranej-kamery/resource/235e42ae-51d2-48bd-a44e-0af4aae0739b

8. API dostawcy:
http://api.zdiz.gdynia.pl/ri/rest/camera_image_data?cameraId=11006

9. Wpis dla cameraId=11006:

{"id":1628100,"cameraId":11006,"imageUrl":"/ri/camera/images/1628100","insertTime":"2019-06-06 17:35:26"}

10. Odczyt: 
Aby uzyskać pełny adres Url do obrazu z kamery trzeba połączyć adres serwera api.zdiz.gdynia.pl z zawartością pola imageUrl – przykład:
http://api.zdiz.gdynia.pl/ri/camera/images/1628100
Wywołanie Url zwraca obraz – przykład:

Uwaga! Obrazy są pobierane z kamer co 5 min i otrzymują każdorazowo nowy id, dlatego chcąc „obserwować” aktualny obraz z wybranej kamery należy cyklicznie powtarzać procedurę od punktu 8.

Warto skorzystać z Dokumentacji dostawcy API (Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni): 

1. Zbiór danych: 
Dokumentacja TRISTAR API 
http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset/dokumentacja-tristar-api

2. Zasób PDF: 
http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset/dokumentacja-tristar-api/resource/a426e7b7-7261-4f43-8acb-59a5eca167aa

3. Dokument dostawcy: 
http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset/fc4f3a7c-b877-4fe1-ab22-3fb54e6513f7/resource/a426e7b7-7261-4f43-8acb-59a5eca167aa/download/tristar_api.pdf