Poprawa jakości życia i usług miejskich w oparciu o dane

Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni – wystąpienie podczas III seminarium Forum Rozwoju Lokalnego „Transformacja cyfrowa a wewnętrzne potencjały małych i średnich miast”, które odbyło się on-line w dniu 7 maja 2020 r.