WHR – World Happiness Report 

Publikowany od ponad dziesięciu lat Światowy Raport Szczęścia jest związany z Rezolucją 66/281 przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Główne czynniki brane pod uwagę w raporcie:

  • zamożność (ważony PKB na mieszkańca)
  • zdrowie (spodziewana długość życia w chwili urodzenia)
  • pomoc socjalna
  • wolność dokonywania życiowych wyborów
  • hojność
  • postrzeganie korupcji rządowej/biznesowej
  • pozytywne lub negatywne afekty (niedawne doświadczanie emocji)

Więcej:
https://worldhappiness.report/
Raport:
https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2023/WHR+23.pdf