Badania opinii o warunkach życia i jakości usług publicznych

W roku 1996 Związek Miast Polskich zapoczątkował prace nad budową Systemu Analiz Samorządowych, w którym zaimplementowano opracowaną metodykę badania jakości usług publicznych i jakości życia w miastach.

Pobierz raport (pdf):
Zaprojektowanie i przetestowanie systemu mierzenia jakości życia w gminach

Pobierz poradnik (pdf):
https://systemanaliz.pl/i/sas/ankietymieszkancow/poradnik_badania_ankietowe_jakosci_uslug.pdf

Pobierz ankiety:
https://systemanaliz.pl/badania-ankietowe

Pobierz opracowanie (pdf):
Pomiar jakości życia na poziomie lokalnym

Zobacz więcej:
https://systemanaliz.pl/