Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów.

Nowe wydawnictwo polecane szczególnie osobom odpowiedzialnym za politykę smart city oraz transformację cyfrową, a także kierownikom wydziałów zajmujących się rozwojem miasta i zarządzaniem strategicznym.
Podręcznik został przygotowany w ramach projektu predefiniowanego pt. „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju„, w ramach programu Rozwój lokalny. 

Zobacz więcej:
http://obserwatorium.miasta.pl/dane-miejskie/


Wydawnictwo do pobrania:
http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2021/10/IRMiR_Zarzadzaniedanymi_20210922-4.pdf