Dashboard danych

Aplikacja GRAFANA do wizualizacji danych w postacji dashboardów.