Dashboard danych

Aplikacja GRAFANA do wizualizacji danych w postacji dashboardów.

http://dashboard.citydata.pl