Aktualne natężenia ruchu z Tristar

Żeby uzyskać dane o aktualnym natężeniu ruchu pojazdów z Tristar można wykorzystać nastepujące zbiory otwartych danych:

1. Zbiór danych:
Segmenty dróg dla których zbierane są dane o prędkościach i natężeniach:
http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset/segmenty-drog-dla-ktorych-zbierane-sa-dane-o-predkosciach-i-natezeniach

2. Zasób JSON:
http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset/segmenty-drog-dla-ktorych-zbierane-sa-dane-o-predkosciach-i-natezeniach/resource/69b45511-c418-4bce-b852-74f2bf672693

3. API dostawcy:
http://api.zdiz.gdynia.pl/ri/rest/road_segments

Wybieramy przykładowy segment drogi o id=32233:

4. Wpis dla id=32233:

{"id":32233, "geometry":{"type":"LineString","crs":{"type":"name","properties":{"name":"EPSG:4326"}},"coordinates":[[18.5456528,54.485221],[18.5457557,54.485126]]},"lastUpdate":"2018-09-02 01:20:34"}

5. Punkty geograficzne segmentu (coordinates) naniesione na mapę:

6. Zbiór danych:
Aktualne natężenia ruchu:
http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset/aktualne-natezenia-ruchu

7. Zasób JSON:
http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset/aktualne-natezenia-ruchu/resource/66bfa984-dd5f-4642-a3bd-5fd151da759e

8. API dostawcy:
http://api.zdiz.gdynia.pl/ri/rest/traffic_intensities

9. Wpis dla id=32233:

 {"eventId":92804571,"roadSegmentId":32233,"intensity":916.0,"measureTime":"2019-04-01  11:25:07"}

10. Odczyt:
W chwili pomiaru, dla segmentu pomiarowego położonego na skrzyżowaniu ulic Wielkopolska/Aleja Zwycięstwa/Powstania Styczniowego wynosi 916 pojazdów na godzinę (przeliczone
z pomiaru 5 min).

Warto skorzystać z Dokumentacji dostawcy API (Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni):

1. Zbiór danych:
Dokumentacja TRISTAR API
http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset/dokumentacja-tristar-api

2. Zasób PDF:
http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset/dokumentacja-tristar-api/resource/a426e7b7-7261-4f43-8acb-59a5eca167aa

3. Dokument dostawcy:
http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset/fc4f3a7c-b877-4fe1-ab22-3fb54e6513f7/resource/a426e7b7-7261-4f43-8acb-59a5eca167aa/download/tristar_api.pdf