Eksploracja danych

Aplikacja KIBANA do wszechstronnej eksploracji danych, wizualizacji w postacji dashboardów i prezentacji.

http://explorer.citydata.pl