ISO 37120

Norma ISO 37120 „Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia” standaryzuje pomiar rozwoju miasta w obszarach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, jakości miejskich usług oraz jakości życia mieszkańców.

Znalezione obrazy dla zapytania ISO 37120

Norma powstała w 2014 roku w międzynarodowej organizacji World Council on City Data z Kanady. W 2017 roku Polski Komitet Normalizacyjny opublikował normę PN-ISO 37120.

Wskaźniki, na podstawie których dokonywana jest certyfikacja, obejmują 17 kategorii:
ekonomia,
edukacja,
energia,
środowisko,
finanse,
straż pożarna i reagowanie kryzysowe,
zarządzanie,
zdrowie,
rekreacja,
bezpieczeństwo,
schronienie,
odpady stałe,
telekomunikacja i innowacja,
transport,
urbanistyka,
ścieki,
woda i kanalizacja.

Wskaźniki w ramach kategorii są podzielone na: 46 wskaźniki podstawowe oraz 54 wskaźniki dodatkowe. Ilość mierzonych wskaźników miejskich decyduje o klasie certyfikacji, która możliwa jest na poziomie:
aspirującym,
brązowym,
srebrnym,
złotym,
platynowym.

Więcej informacji:
https://www.dataforcities.org/
https://www.pkn.pl/norma-pn-iso-37120