ISO 37120

Norma ISO 37120 „Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia” w uproszczeniu nazywana jest „normą smart city” i pozwala w ustandaryzowany sposób zmierzyć poziom rozwoju miasta pod kątem społecznym, gospodarczym czy środowiskowym, jakość usług miejskich oraz poziomu życia mieszkańców.

Znalezione obrazy dla zapytania ISO 37120

Norma została opracowana w 2014 roku przez międzynarodową organizację World Council on City Data z siedzibą w Kanadzie, zaś w 2017 r. została przyjęta przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Wskaźniki, na podstawie których dokonywana jest certyfikacja, zebrano w 17 kategoriach:
ekonomia,
edukacja,
energia,
środowisko,
finanse,
straż pożarna i reagowanie kryzysowe,
zarządzanie,
zdrowie,
rekreacja,
bezpieczeństwo,
schronienie,
odpady stałe,
telekomunikacja i innowacja,
transport,
urbanistyka,
ścieki,
woda i kanalizacja.
Wskaźniki w ramach kategorii podzielono na podstawowe (46) i dodatkowe (54). W zależności od tego, ile wskaźników w mieście może zostać zmierzonych, certyfikacja odbywa się na poziomie aspirującym, brązowym, srebrnym, złotym lub platynowym.

Więcej informacji:
https://www.dataforcities.org/
https://www.pkn.pl/norma-pn-iso-37120