OECD Better Life Index

Wskaźnik Better Life Index, publikowany przez OECD, bada 11 obszarów, które składają się na tzw. lepsze życie.

Badane obszary to:
warunki mieszkaniowe i związane z nimi wydatki
dochód gospodarstwa domowego i bogactwo finansowe
zarobki, bezpieczeństwo pracy i bezrobocie
jakość wsparcia społecznego
edukacja i jej wykorzystanie
jakość środowiska
zaangażowanie obywatelskie
opieka zdrowotna
zadowolenie z życia
bezpieczeństwo osobiste
równowaga między pracą i życiem osobistym

Więcej informacji:
http://www.oecdbetterlifeindex.org/